وبلاگ سکوی ششم از تابستان 91و همزمان با دوره های آموزشی معلمان و ایجادپایه جدید به عنوان اولین وبلاگ تخصصی پایه ششم تاسیس شدو توانست خیلی سریع جای خود را دربین مخاطبان خویش بیابد تا جایی که در ابتدای سال تحصیلی روزانه بیش از 10000نفر از این وبلاگ بازدید می کردند و در اسفند آمار بازدید کنندگان وبلاگ ازمرز 1000000نفر ودرپایان سال تحصیلی از مرز 1500000نفر گذشت. 
این وبلاگ توانست در جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در اردیبهشت 92رتبه سوم کشوری را از آن خود کرده و در آبان 92 و در جشنواره برترین وبلاگ های آموزشی کشور توسط مجلات رشد رتبه اول  را صاحب شود .امری که باعث شد آدرس وبلاگ توسط دوستان هکر ! هک شود. تلاش های زیادی انجام شد تا با کمک دوستان مطلع این مشکل رفع گردد تا جایی که پس از 4هفته ودر اواخرآذر مشکل رفع و وبلاگ در آدرس قبلی راه اندازی شد ولی 2روز پس از راه اندازی این بار توسط پرشین بلاگ ! و بدون هیچ توضیح و تذکری سکوی ششم ازفضای مجازی حذف گردید و تلاشهایم برای راه اندازی به جایی نرسید.
امری که باعث شد تمام سابقه  ومطالب سکوی ششم از دسترس مدیر خارج شود.
اینک اما,سکوی ششم با آدرس جدید شروع به کار نموده است و همواره نیازمند راهنمایی شما همراهان ارجمند خویش است.
مطالب وبلاگ قبلی را تا جایی که امکان داشت از وبلاگ دوستان جمع آوری کنم در این وبلاگ قرار دادم.
سعی کردم همان قالب قبلی را با همه امکانات قبل استفاده کنم
آمار گیر وبلاگ آمار آدرس قبلی را به همراه آمار جدید به کاربران عزیز نمایش می دهد.