ضمیمه کتاب تربیت بدنی دوره ابتدایی ویژه معلمان چهارم ابتدایی 

دانلود

پیش نویس راهنمای تدریس مطالعات اجتماعی

دانلود(فصل1 تا 4)

دانلود (فصل5 تا 7)

دانلود (درس 9 و 10)

دانلود (درس 11 ، 12 ، 13 و 14)              دانلود (درس 15 و 16)

دانلود (درس 17 ، 18 و 19)            دانلود (درس 20 ، 21  و 22)

پیش نویس کتاب معلم ریاضی پایه چهارم دانلود

کتاب معلم فارسی چهارم دبستان  دانلود 

کتاب معلم علوم چهارم دبستان  دانلود 
:: برچسب‌ها:
ن : سکوی ششم
ت : پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳
نظرات دوستان ()