احمد ربانی رفتگر امانتدار بجنوردی

کلیپ رفتگر امانتدار بجنوردی                 دریافت

کلیپ رفتگر امانتدار قمی                      دریافت
:: برچسب‌ها: تفکرو پژوهش ششم
ن : سکوی ششم
ت : شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
نظرات دوستان ()

برای دانلود پاورپوینت درس شکلی دیگر تفکر و پژوهش روی شکل کلیک نمایید
:: برچسب‌ها: سکوی ششم, ششم دبستان, تفکرو پژوهش ششم, ششم ابتدایی
ن : سکوی ششم
ت : پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢
نظرات دوستان ()

فیلم آقکند- بخش اول       


فیلم آقکند- بخش دوم            
:: برچسب‌ها: سکوی ششم, ششم ابتدایی, ششم دبستان, تفکرو پژوهش ششم
ن : سکوی ششم
ت : دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢
نظرات دوستان ()
دوستان همراه
  نظر به اشکال پیش آمده در آدرس سکوی ششم  آدرس اصلی وبلاگ از دسترس خارج شده است
برای دسترسی به مطالب روی موضوع مورد نظرتان کلیک فرمایید:: برچسب‌ها: سکوی ششم
ن : سکوی ششم
ت : شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
نظرات دوستان ()

القای بار هنگامی اتفاق می‌افتد که یک جسم دارای بار منفی سبب رانش الکترون‌ها از سطح جسم دیگری می‌شود. این امر ناحیه‌ای در جسم دوم ایجاد می‌کند که دارای بار مثبت‌تری است. سپس یک نیروی جاذبه بین دو جسم اعمال می‌شود. برای نمونه، هنگامی که یک بادکنک مالش داده می‌شود، در نتیجهٔ ایجاد نیروی جاذبه بین دو سطح (بادکنک و دیوار) که دارای بارهای الکتریکی مخالف هستند، بادکنک به دیوار می‌چسبد (سطح دیوار به دلیل القای بار دارای بار الکتریکی می‌شود. این امر به این ترتیب اتفاق می‌افتد که الکترون‌های آزاد موجود بر سطح دیوار به وسیلهٔ بادکنک دارای بار منفی رانده می‌شوند و به این ترتیب سطح دیوار دارای بار مثبت می‌شود که به سطح بادکنک که دارای بار منفی است نیروی جاذبه اعمال می‌کند).

:: برچسب‌ها: سکوی ششم, ششم دبستان, ششم ابتدایی, علوم ششم
ن : سکوی ششم
ت : یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
نظرات دوستان ()

انرژی نو یا انرژی جایگزین به آن دسته از انرژی‌ها گفته می‌شود که برای تولیدشان از منابع بدون کربن استفاده می‌گردد؛ مانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی دریایی، زمین گرمایی، نیروگاه‌های آبی و کربن خنثی مانند زیست توده.     
از هیدروژن نیز که در پیل‌های هیدروژنی قادر به ذخیره انرژی است، به عنوان انرژی نو نام برده می‌شود.

این نوع انرژی‌ها معایب سوخت‌های فسیلی مانند افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن و در نتیجه افزایش دمای کره زمین و تغییرات آب و هوایی و آلودگی زیست محیطی را ندارد علاوه بر این منابع تولید آن‌ها تمام ناشدنی و بدون محدودیت است.
:: برچسب‌ها: مطالعات اجتماعی ششم, ششم دبستان, ششم ابتدایی, سکوی ششم
ن : سکوی ششم
ت : شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
نظرات دوستان ()